Tel: 0243 6425 503 | 096 644 56 08
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự năm 2022
Tuyển dụng nhân sự năm 2022
Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021
Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021
Sơn và chống thấm ANOTEX Tuyển dụng 05 nhân viên kinh doanh làm toàn thời gian cố định
Sơn và chống thấm ANOTEX Tuyển dụng 05 nhân viên kinh doanh làm toàn thời gian cố định
Tuyển quản lý kinh doanh
Tuyển quản lý kinh doanh

Chứng chỉ chứng nhận